logo_op_vzdelavanie.jpg logo-eu-s-odkazom-na-esf-male.jpg

Základná škola, Školská 389, Sačurov

AUTOR: Mgr. Lenka Lenková

zs_globus.gif

Človek obklopený informáciami

Vyplň tajničku podľa kľúča! Po zadaní všetkých odpovedí, nahraj svoju odpoveď. 31.gif Nezabudni vyplniť aj celkové znenie tajničky!!!
kluc.gifKĽÚČ:kluc.gif
ep12_tlacidlo_zel.gif Pomenovanie boha moslimov
ep12_tlacidlo_zel2.gif Dorozumievacie prostriedky šíriace inforámcie pre množstvo ľudí
ep12_tlacidlo_zel3.gif Názov jednej z najstarších zbraní
ep12_tlacidlo_zel4.gif Vynašli prvé písmo
ep12_tlacidlo_zel5.gif Firma, ktorá vynašla internet
ep12_tlacidlo_zel6.gif Pomenovanie pre dnešné obrázkové písmo
ep12_tlacidlo_zel7.gif Vytvorili hláskové písmo

ep_12_a.gif
ep12_tlacidlo_zel.gif
ep12_tlacidlo_zel2.gif
ep12_tlacidlo_zel3.gif
ep12_tlacidlo_zel4.gif
ep12_tlacidlo_zel5.gif
ep12_tlacidlo_zel6.gif
ep12_tlacidlo_zel7.gif

ep_12_b.gifTAJNIČKA znie: ep_12_b.gif