logo_op_vzdelavanie.jpg logo-eu-s-odkazom-na-esf-male.jpg

Základná škola, Školská 389, Sačurov

AUTOR: Mgr. Lenka Lenková zs_globus.gif

tajnicka.gif

macko_pise.gif

Vyplň správne tajničku podľa vyššie uvedeného kľúča.
KĽÚČ:
cislo_1.gif Človek, ktorý skúma históriu sa volá?
cislo_2.gif Skladisko v múzeu sa nazýva?
cislo_3.gif Autor prvého modelu Zeme?
cislo_4.gif Pamiatky vystavené v múzeu sa nazývajú?
cislo_5.gif Veda zaoberajúca sa skúmaním a odhaľovaním dejín?
cislo_6.gif Poradie rokov od istej udalosti?
cislo_7.gif Názov prvej družice vypustenej do vesmíru?
cislo_8.gif Výsledkom genealogického výskumu je?
cislo_9.gif Múzeum v prírode sa nazýva?

cislo_1.gif
cislo_2.gif
cislo_3.gif
cislo_4.gif
cislo_5.gif
cislo_6.gif
cislo_7.gif
cislo_8.gif
cislo_9.gif

macko_pise_2.gif
TAJNIČKA ZNIE: