logo_op_vzdelavanie.jpg logo-eu-s-odkazom-na-esf-male.jpg

Mgr. Lenka Truchanová

Základná škola, Školská 389, Sačurov

zs_globus.gif

Prvé stredoveké ríše

smile1.gif

Do prázdnych miest vpíš správne mená, či názvy udalostí podľa kľúča. Po vyplnení celej tajničky, vpíš jej znenie na pripravené miesto a nahraj svoju odpoveď.
KĽÚČ:
red_1.png Arabi boli porazení v roku 732 v bitke pri?
red_2.png Názov rodu, z ktorého pochádzal kráľ Chlodovik
red_3.png Meno najvýznamnejšieho a najsilnejšieho franského kráľa, ktorý bol v roku 800 korunovaný za cisára.
red_4.png Meno zakladateľa Franskej ríše.
red_5.png Meno zakladateľa Arabskej ríše a zároveň aj náboženstva, islamu.
red_6.png Panovníkom, ktorej ríše bol Karol Martel?
red_7.png Meno byzantského cisára, ktorého vládu poznačilo postvanie "Niká".
red_8.png Kto dobyl v roku 1453 mesto Konštantínopol?
red_9.png Pôvodný názov pamiatky - "Chrámu Božej múdrosti".
red_1.png
red_2.png
red_3.png
red_4.png
red_5.png
red_6.png
red_7.png
red_8.png
red_9.pngTajnička znie: